http://www.bip.gov.pl
  Strona główna
Status prawny
Organizacja szkoły
Aktualności
Kadra
Adres redakcji
Instrukcja korzystania z BIP
Strona www szkoły
Dokumenty szkolne


 
Strona główna 
 

 

BIP Szkoły Podstawowej w Długołęce-Świerkli

Długołęka-Świerkla 64

33-386 Podegrodzie

tel./fax: (0-18) 445-85-64

e-mail: dlugoleka@onet.pl 

 
   
 


Interaktywna Polska